Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Si Kaitlin at Ang Game Machine

Si Kaitlin at Ang Game Machine

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Ferdinand Pisigan Jarin  Illustration by: Manix Abrera

Laging nakakulong sa kaniyang kuwarto si Kaitlin. Hirap siyang tawagin ng kaniyang mga magulang tuwing kainan. Hindi na rin naeehersisyo nang sapat ang kaniyang katawan. Lahat ng iyan dahil sa pagkababad sa paglalaro sa computer o tablet. Ngunit nagbago ang lahat nang kaniyang nakilala ang isang makinang nakapagsasalita at nagdala sa kaniya sa isang lugar na hindi niya malilimutan.