Self-Learning Modules: Araling Panlipunan Grade 9 (Quarter 1-4)


Format: Print
Price:
₱264

Description

Ang unang edisyon ng SELF-LEARNING MODULES (SLM) ay naglalaman ng mga sumusunod:

  • Nilalaman na nakatutugon sa mga inaasahang matututuhan mula sa DepED. Ang bawat nilalaman ay naisaayos nang naayon sa pagkakasunod-sunod ng aralin sa Gabay Pangkurikulum ng Department of Education (DepEd) para sa tuloy-tuloy na pagkatuto
  • Nakatutugon sa modyular na lapit sa pagkatuto. Ang bawat modyul ay nilikha nang may layong makapaglahad ng malinaw na panuto at pagtuturo para sa mga mag-aaral. Ang nilalaman at gawaing nakapaloob sa bawat modyul ay isinunod sa mga pamantayang pangnilalaman at itinakdang budget of work ng DepEd.
  • Napaglalapit ang talakayan ng kultura, kasaysayan, at napapanahong usapin gamit ang mga piling babasahin, pagsasanay, at gawain.
  • Nakapaghahatid ng parehong tradisyonal at awtenktikong pagtataya na nakatutulong sa indibidwal na pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang awtentikong pagtataya ay tumutugon sa balangkas ng GRASPS na may kaakibat na rubrics na makatutulong sa mga magulang, tagapangalaga, o sa mga mag-aaral na sukatin ang kanilang sariling pagkatuto sa bawat modyulYou may also like

Recently viewed