Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan K (Araling Panlipunan)


Format: Print
Price:
₱670

Description

Ang seryeng ito ay para sa bawat batang Pilipino. Hangad ng mga aklat na ito na magkaroon ang bata ng malawak na kaalaman, pang-unawa, at pagapahalaga sa kaniyang sarili, pamilya, paaralan, at komunidad. Inaasahan na ang aklat na ito ay magsisilbing gabay sa mga bata upang sila ay maging mabuting anak, kapatid, kaibigan, mag-aaral, at miyembro ng komunidad.

You may also like

Recently viewed