Kaya na Mag-isa ni Precious


Price:
₱160

Description

Written by: Rommel A. Pamaos ; Illustrated by: Loewe Isabel F. Lalic

Samahan si Precious na matuto kung paano pumasok sa paaralan nang mag-isa. Alamin kung ano-ano ang mga tagubilin ng ina na kaniyang inalala. Kilalanin ang iba’t-ibang mga tao na kaniyang makakasalamuha sa mga pampublikong sasakyan at sa paglalakad sa lansangan. Makarating kaya si Precious sa paaralan sa tamang oras?

You may also like

Recently viewed