Bagong Filipino Tungo sa Globalisasyon Grade 4


Price:
₱149

Description

Authors: L. Lalunio, PhD; L. Lemi; L. Jose; M. Tolosa; C. Luces; M. Jocson; R. Santos;
S. Austria: R. Legaspi; L. Belen

Ang seryeng ito ng sanayan-batayang aklat sa Filipino ay may kaagapay na disenyo at gabay sa pagtuturo at pagkatuto batay sa Understanding by Design (UbD) upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino alinsunod sa kurikulum na ipinalabas ng Kagarawan ng Edukasyon (DepEd) sa mga patnubay na sinusunod sa pribadong paaralan.

You may also like

Recently viewed