Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Ang Bonggang Bonggang Batang Beki

Ang Bonggang Bonggang Batang Beki

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Rhandee Garlitos  Illustration by: Tokwa Salazar Penaflorida

Hindi pangkaraniwan na batang lalaki si Adel. Paborito niya ang kulay pink na para sa kaniya ay kulay na nagbibigay ng kahulugan sa kaniyang buhay.