Ang Askal sa Kalye Linaw


Price:
₱130

Description

Written by:  Eugene Y. Evasco  Illustrated by: Ariel Santillan

Tampok sa kuwento ang masuwerteng askal na may limang pangalan, limang pamilya, limang pagkain, at limang tahanan. Ngunit higit pa rito, masuwerte ang askal dahil wala siyang kinatatakutan sa mga tao ng Kalye Kalinaw. Wala siyang taglay na galit sa sinuman. Pinahahalagahan sa aklat ang paggalang sa sinuman, anuman ang kaniyang paniniwala, kultura, anyo, at uri ng pamumuhay.

You may also like

Recently viewed