Alpabeto sa Bayong


Price:
₱100

Description

Written by: Genaro R. Gojo Cruz  Illustration by: Katherine Garcia-Flores

Isang magandang babasahin ang aklat na ito para sa mga batang gustong matutuhan ang alpabeto. Matutuklasan din ng mga mambabasa ang iba’t ibang mga bagay na laman ng bayong.

 

You may also like

Recently viewed