Tingin sa Tingi: Mga Obserbasyon sa Bisyon at Bisyo ng Pinoy


Price:
₱335

Description

Author: Lamberto E. Antonio

Buong pitagan ...kinikilala ang kaniyang (LEA) makabuluhang mga ambag sa larangan ng responsableng pamamahayag sa Wikang Filipino, bilang patnugot ng ibat ibang pahayagan at magasing pambansa, at gayundin bilang makata at manunulat ng bayan ng may katangi-tangi at malusog na tinig.

You may also like

Recently viewed