Timbulan ng Pag-ibig at Iba Pang Kuwento


Price:
₱270

Description

Author: Rosario Ladia Jose

Isinisiwalat ng mga kuwento sa kalipunang ito ang matatalik at maiinit na tagpo hinggil sa kawalang malay, pag-ibig, at kasaysayan na pawang umiinog sa mag-asawa, mag-anak, at magkakapatid. Humihimok ang bawat yugto ng kaiga-igayang pagtingin sa buhay, kaligiran at pangyayari tungo sa paghuhunos na dalisay na tagapagtala ng mga karanasang malapit sa sinumang Filipino. Sa mga kamay ni Rosario Ladia Jose, ang tinig ng isang babae ay umaalingawngaw at nagpaparindi sa pandama ng mambabasa upang tuklasin na sariwa, bago, at maipagmamalaki ang daigdig. Masasalat din sa panulat ng autor ang malalim na kamalayan sa aspektong teknikal hinggil sa sining ng pagkatha, at masasabing sumusunod sa mataas na pagpapahalag sa wika, talinghaga, at diwa ng Tagalog sa nagbabagong Filipinas.

You may also like

Recently viewed