Si Juan Beterano at Iba Pang Kuwento


Price:
₱330

Description

Author: Rosario de Guzman-Lingat

MULA SA INTRODUKSIYON: "Sa tulong ng isang malikhain at matalinong paglinang ng sining, nagawa ni Rosario de Guzman-Lingat na makasulat ng kalipunan ng mga akda na sa pagdaan ng panahon ay mananatiling buhay, dinamiko at makabuluhan sapagkat pinag-iisipan at pinaraan sa isang proseso na ang bawat salita, bawat larawan, bawat pangyayari, ay may kanya-kanyang kahalagahan sa pangkalahatang diskurso. Sa kalipunang ito matatagpuan ang mga likhang-isip ng isa sa mga pangunahing manuulat na nagsabog ng liwanag pagkalipas ng digmaan at lumikha sa panahong batbat ng pangamba at ligalig.

You may also like

Recently viewed