Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Sampaguita

Sampaguita

Regular price ₱50.00 Sale

Written and Illustrated by:  Randy P. Valiente 

Kapayapaan ang ibig sabihin ng pambansang bulaklak ng Pilipinas na sampaguita. Ang librong ito ay siguradong makapagtuturo sa mga mambabasa ng tunay na konsepto ng pagmamahal sa kapuwa, maging ano man ang kanilang paniniwala.