Sampagitang Walang Bango


Price:
₱250

Description

Author: Iñigo Ed. Regalado

Maynila sa panahong Amerikanisasyon ang tuon ng nobelang Sampagitang Walang Bango ni Inigo Ed. Regalado. Ang nasabing lunan ang magiging sentro ng yaman at libog; ang paghahayag ng naghuhunos na mga kaugalian at kaisipan ng Tagalog; ang lunduan ng kapangyarihan at kahinaan ng mga tauhang gaya nina Don Bandino, Nenita, at Pakito. Inilalantad din ng nobela ang masalimuot ng pagsasalikop ng pag-ibig, pagtitimpi, at pagtataksil sa gitna ng mala-karnabal na kaligiran. At hinahamon ang mambabasa na balikan ang mga kahalagahang gaya ng "puri," "katwiran," at "kaliwanagan" ayon sa ibig ipakahulugan ng mga anakpawis ng Katipunan.

You may also like

Recently viewed