Sa Himaymay ng Puso at Iba Pang Kuwento


Price:
₱310

Description

Author: Macario Pineda

Tinipon sa kasalukuyang antolohiya ng mga maikling kuwento ni Macario Pineda upang gunitain ang ika-isang daang taon ng kapanganakan ng itinuturing na isa sa pinakamahusay na manunulat ng ika-20 siglo. Malinaw sa kuwento ng antolohiya na, bagamat wala marahil sa kamalayan ni Pineda nang nagsusulat siya pagitan ng 1943 at 1950, nais niyang magtatag ng isang komprehensibong naratibo, sa gitna ng malaking bilang pa ng mga pangkalahatang naratibo na nilkha ng ibang manunulat, ng pagiging Pilipino sa Pilipinas sa isang tiyak na panahon; ang bansa sa panahon ng digmaanat ang bansa sa pagtatangka nitong bumangon mula sa proseso na sinimulan ni Pineda sa kanyang pagpapasyang maging manunulat, maging "histiryador" ng isang uri ng buhay na unti-unti nang tinatalikuran ng maraming Pilipino, sa panahong kolonyalismong dala ng mga Amerikano. At sa kasaysayang itinatag niya sa mga akda, ang sentralidad ng digmaan ay hindi mapupuwing. Isa itong pangyayari sa kasaysayan na lubhang matindi ang naging epekto sa buhay at sa kamalayan ng mga Pilipino.

You may also like

Recently viewed