Pilosopiya ng Relihiyon


Price:
₱355

Description

Author : Roque J. Ferriols, S.J 

Sa pagsisikap ng taong tanggapin ang tawag ng banal, tumugon dito, at ikabuhay ito, mararanasan niya na hawig pero ibang-iba pa rin ang pakikipagtagpo sa kapuwa-tao at ang pakikipagtagpo sa banal. Hawig sapagkat may pagharap sa hiwagang nakikipagkapuwa. Ngunit ubod ng pagkakaiba sapagkat kung hiwaga ang taong sumasaakin, hiwaga ng lahat ng mga hiwagang walang-hanggan ang banal na sumasaakin nang may lalim. Nararanasan ang kapuwa-tao bilang marupok kagaya ko. Ang banal ay nararanasan bilang may hawak at may pag-aalaga sa lahat-lahat hanggang sa hindi ko alam at lampas sa di ko alam.

You may also like

Recently viewed