Pahiwatig: Kagawiang Pangkomunikasyon ng Filipino


Price:
₱470

Description

Author: Melba Padilla Maggay

Nakapaloob sa aklat na ito ang mga pangunahing panunuri hinggil sa pakikipag-ugnayan sa mga Filipinong gumagamit ng sari-saring mukha ng pagpapahiwatig.Hangad nitong ipaunawa ang lalim at lawak ng pagpapahayag na katangi-tangi sa kulturang Filipino, bukod pa ang layong itampok sa gunitang pambansa ng katutubong pagpapakahulugan ng retorika. Sa pambihirang pananaliksik, binuo ng autor ang kauna-unahang kodigo ng komunikasyong Filipino.Mahalaga ang pag-aaral na ito sa panahon ng globalisasyon at malawakang migrasyon na pawang pagtutulak sa mga Filipino na harapin ang ibat ibang kultura ng komunikasyon.

You may also like

Recently viewed