Musika at Bagong Lipunan: Pagbuo ng Lipunang Filipino, 1972-1986


Price:
₱320

Description

Author: Raul C. Navarro

Bagama't dalawampu't limang taon na ang nakalipas buhat ng pagkatatag ng batas militar at ang pagkabuwag nito sa pammagitan ng rebolusyon ng People Power, sa dami ng mga sulatin at aklat na lumabas at nalimbag ay wala pang tumuon sa paksa ng musika na siyang umiral sa kabuuan ng rehimeng nagtaguyod dito bilang isang malakas na puwersa sa pagbabago ng kmalayan at pagpapahalaga.Totoong napapanahon na, na ang ganitong talakayin at pag-aaral ay maisulat upang mabuo pa nang kaunti ang malaking larawan, kung saan maraming aral ang matututuhan ng buong bansa at marami ring sulok ng katotohanan ang mararating ng ating kaalaman...Ang pagtatangkang ito na mailluklok ang musika sa tamang lugar nito sa mga pangyayaring naganap sa rehimen ni Marcos ay isang pambihirang gawa na maaring makapag-udyok ng iba pang pag-aaral sa iba pang aspeto ng mga karanasang dinanas noong mga panahong iyon. Ang pag-aaral na ito ay katangi-tangi sapagkat tinutukoy nito ang isang mahalagang bahagi ng kulturang Plipino, Kahit na marami pang palaisipang mauukilkil at mailalagay sa iba't ibang perspekteba at kaayusan.

You may also like

Recently viewed