Mga Gerilya sa Powell Street


Price:
₱245

Description

Author: Benjamin Pimentel

Isang naiiba, malalim, at napapanahong paglalahad ng tahimik na trahedya ng buhay ng mga beteranong Pilipino sa Amerika. Hinahabol ng bangungot nng nakaraang digmaan at itinulak ng mga hamon ng mga nagpapatuloy ng giyera ng buhay sa lipunang Pilipino, ang mga beteranong Pilipino ay naakit, nahigop, nasadlak, at muli na namang nalugmok sa panibagong giyera ng buhay sa Amerika. Isang nobelang kukurot sa puso at sa isip.

You may also like

Recently viewed