May Tibok ang Puso ng Lupa


Price:
₱390

Description

Author: Bienvenido A. Ramos

Hinihimay ng premyadong nobelang ito ang sapin-saping problema ng mga magsasaka, at ng matagal ng usapin hinggil sa repormang agraryo. Sa pamamagitan ng malikhaing rekonstruksiyon ng isang bayan at ng makukulay na tauhan, ipinamalas sa akda ang hanggahang nagbubukod sa mga may lupa't kasama; ang tunggalian ng mga paniniwala't idolohiya; at ang mattitmyas na pangarap at damdamin tungo sa pagkakaisa.

You may also like

Recently viewed