May Pagsinta'y Walang Puso


Price:
₱230

Description

Author: Iñigo Ed. Regalado

Inilalantad ng May Pagsinta'y Walang Puso (1921) ang pinakamatitining na saloobin ng mga tao na saksi sa masalimuot na usapin ng pag-ibig, pag-aasawa, at pangangalunya. Sa pamamagitan ng mga taung gaya nina Sela, Fidel, Rafael, at Marya, natalakay ng mahusay ni Inigo Ed. Regalado ang maselang paksang dating hindi sinasaling sa panitikang Tagalog. Ginamit ni Regalado ang pambihira niyang talento sa paghabi ng mga tauhan, lunan, pangyayari, at panahon nang may matayog na pagsasaalang-alang sa wikang Tagalog at sa lahat ng malig nito. Nagbunga lahat iyon ng mga kapana-panabik na tagpo, ng mga kakatwang kaisipan, at ng mga nakakapurgang damdamin para sa sinumang mambabasang naghahanap ng kapanatagan, kasiyahan, at kaliwanagan.

You may also like

Recently viewed