Isang Bansa Isang Lahi (Araling Panlipunan) Grade 2


Price:
₱149

Description

Author: Teresita T. Battad ; Mary Grace C. Nueva ; Evelina M. Viloria, EdD

Ang aklat na ito ay nakaayon sa Kurikulum na Kto12 ng Kagawaran ng Edukasyon. Tumutugon ito sa hamon ng paghubog ng kabataang may tiyak at ipinagmamalaking pagkakakilanlang Pilipino na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Layunin din nitong hubugin ang pangkabuoang pag-unlad ng isang mag-aaral tungo sa pagiging kapaki-pakinabang at mapanagutang mamamayang Pilipino na may kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo.

You may also like

Recently viewed