Gabay sa Pagsulat K-12 Grade 9


Price:
₱149

Description

Author: Rey D. Manalo, Gaudencio Luis N. Serrano, Lourdes L. Miranda, Magdalena O. Jocson

Ang sanayang aklat na ito ay inihanda upang matulungan ang mga mag-aaral sa pagsulat nang maayos na komposisyon. Binibigyang-tuon ang paglinang ng kasanayan sa pagsulat sa mga aralin at kaalinsabay nitong nalilinang ang magkakaugnay na kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagbasa. Magagamit ang aklat bilang suplemento sa kahit anong batayang aklat sa Filipino pang-elementarya.

You may also like

Recently viewed