Filipino Magazine Grade 8 (Issue 2 2019)


Price:
₱20

Description

Ang Integratibong Suplemento Filipino Magasin (sa Wika, Pagbasa at Gramatika) ay isang magasin para sa pag-aaral ng wika at panitikang FiIipino. Nakatutulong ito sa paglinang ng kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral at nagbibigay ng kawilihan sa mga estudyante sa pagbabasa, pagpapahalaga, at paggamit ng sariling wika at panitikan. 

Ang Istoryahan ay nagtatampok sa mga napapanahong usaping pangwika na tumatalakay sa mga kaisipang nakatutulong sa mga mag-aaral na malinang ang kanilang kakayahang maging mapanuri.

Ano’ng Meron? ay nagtatampok ng mga orihinal na maikling kuwentong napagkukunan ng kaalaman, aral, at kabutihang asal ng mga mag-aaral

16 full-color pages per issue.

You may also like

Recently viewed