Damdamin: Mga Piling Tula


Price:
₱415

Description

Author: Iñigo Ed. Regalado

Saklaw ng damdamin ni Inigo Ed. Regalado ang halos lahat ng kaniyang pilosopiya, pananalig, at lunggati--na nakaugat sa masusing pananaliksik at pag-aaral--hinggil sa kabuuan ng tulang Tagalog sa Filipinas. Mulang tugma at sukat hanggang talinghaga at kariktan, masisilayan sa bawat tula ang maingat niyang paglalapat, pagtatambal, at pagbubuo ng mga salita, taludtod, at saknungang tiyak na pupukaw sa guniguni at loob ng sinumang nakababatid ng wikang Tagalog. Maingat, dalisay, at mapagmuni ang mga tula sa koleksiyong ito, at waring sinasadyang binuli upang maging madulas sa pagbasa at pagnamnam ng sinumang Filipino. Ipinagmamalaki ng koleksiyong ito ang rikit at lalim ng wikang Tagalog, ang talim ng pagpapahiwatig ng katutubo't oriental, at ang lakas na hinuhugot sa kaibuturan ng bansang nagpapahalaga sa kalayaan, katarungan, kapatiran, at kaunlaran.

You may also like

Recently viewed