Bilangan sa Karagatan


Price:
₱160

Description

Written by: Raissa Rivera Falgui   Illustration by: Jeca Martinez

Isang makulay na paglalakbay sa ilalim ng karagatan ang mararanasan sa pagbabasa ng librong ito. Siguradong ikasisiya ng mga bata ang aral na kanilang matutunan sa paglalakbay ng dalawang magkaibigan.

 

You may also like

Recently viewed