Ang Pasipiko sa Loob ng Aking Maleta


Price:
₱395

Description

Author: Alwynn C. Javier

Koleksiyong sinlawak ng dagat ang saklaw:narito ang pagkilala sa mga puwersang dahilan ng pag-ibig at paghamak sa lupang tinubuan. Palagay rin si Alwyn C. Javier na ihimig ang palaisipan ng estertika, sa masidhing patotoo sa gandang walang hangganan. Masigasig ang pagsusuri niya sa erotika ng pagnanasa--sa bawat kompromisong umaakay sa atin upang magtaksil at magmahal. At sa huli, itinatawid sa loob nitong tampipi ng kanyang panulaan ang ganap na talambuhay ng kultura--ang kinalakhang bayan at ang daidig, ang lalim ng puso at di-maarok na Pasipiko bilang tadhana at panulukan ng ating matimyas, mabigat, at mapusok na pag-iral.

You may also like

Recently viewed