Ang Mag-anak na Cruz: Katha na Pumapaksa sa Pagpapahalagang Pilipino


Price:
₱240

Description

Author: Liwayway A. Arceo 

Ang Mag-anak na Cruz ay naiiba sa ibang koleksiyon ng mga maikling katha ng awtor. Bagamat sa kaanyuan ay maikling kwento ang bawat akda, may patuloy na kasaysayan ang bumubuo sa mag-anak na Tinoy at Remy Cruz. Ngunit hindi ito karaniwang kasaysayan ng mga Cruz at ng mga taong naging bahagi ng kanilang buhay; ang bahat katha ay kasasalaminan ng ating sarili--bilang tao, sa kalahatan; at bilang Pilipino, sa partikular, ito ang kasaysayan ng bawat isa sa atin, at ng ating bayan at mga mamamayan, pati ang ating mga katangian at kapintasan.

You may also like

Recently viewed