Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Ang Kahon ng Pabaon

Ang Kahon ng Pabaon

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Eugene Y. Evasco   Illustrated by: Tokwa S. Penaflorida

Ipinapakita sa librong ito ang paraan ng isang bata upang makapagtabi ng mga munti at masasayang alaala para sa isang kaibigang lilipat ng bansa. Ibinabahagi ng kuwentong ito na sa pagkakaibigan, hindi alintana ang panahon at distansiya.