Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay (E.P.P) Grade 4


Price:
₱149

Description

Authors: Eppie jane V. Litong; Rosella N. Golloso; Celia D. Alamo

Ang mga layunin, kaisipan at kasanayang lilinangin sa aklat na ito ay batay sa nakasaad sa Philippine Elementary Learning Competencies (PELC) na inihanda ng DepEd. Layuin ng serye na makalinang ng mga mag-aaral na may moral sa paggawa, may kakayahang magplano ng gawain, disiplinado, produktibo, at nakikiisa sa mga gawaing pantahanan, pampamayanan, at pangkabuhayan at may kanais-nais na pag-uugali.

You may also like

Recently viewed