Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Pre-K (Araling Panlipunan)

Kultura, Kasaysayan, at Kabuhayan Pre-K (Araling Panlipunan)

Regular price ₱405.00 Sale

Ang seryeng ito ay para sa bawat batang Pilipino. Hangad ng mga aklat na ito na magkaroon ang bata ng malawak na kaalaman, pang-unawa, at pagapahalaga sa kaniyang sarili, pamilya, paaralan, at komunidad. Inaasahan na ang aklat na ito ay magsisilbing gabay sa mga bata upang sila ay maging mabuting anak, kapatid, kaibigan, mag-aaral, at miyembro ng komunidad.