Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Isang Bansa Isang Lahi Grade 6 (Araling Panlipunan)

Isang Bansa Isang Lahi Grade 6 (Araling Panlipunan)

Regular price ₱668.00 Sale

Author-Editor: Dr. Neil Santillan; Authors: M. Arceo, S. Salangsang, P. Ascuna, B. Untalan, F. Pellazar, M. Mercado, A. Espiritu 

Ang seryeng ito ay nakaayon sa kurikulum na K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Tumutugon ito sa hamon ng paghubog ng kabataang may tiyak at ipinagmamalaking pagkakakilanlang Pilipino na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Layunin din nitong hubugin ang pangkabuuang pagunlad ng isang mag-aaral tungo sa pagiging kapaki-pakinabang at responsableng mamayang Pilipino.

  • Nakatuon ang nilalaman at mga gawain sa pangkabuuang kagalingan ng mga mag-aaral (learner-centered)
  • Gumagamit ng mga estratehiya mula sa iba’t ibang teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo, magkatuwang na pagkatuto, at pangkaranasan at pankontekstong pagkatuto
  • Mayaman sa mga gawaing awtentiko na lumilinang sa higher-order thinking skills at papanday sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, at matalinong pagpapasiya