Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Si Dudong, Ang Bago Kong Kaklase

Si Dudong, Ang Bago Kong Kaklase

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Ferdinand Pisigan Jarin  Illustration by: Valerie Jan Villaflor

Laging pinagtatawanan ng buong klase si Dudong. Kakaiba kasi ang kaniyang pananalita. Lagi siyang tinutukso ng kaniyang mga kaklase dahil sa baluktot raw niyang dila. Pero natigil ang lahat ng ito nang kaniyang ibinahagi ang dahilan kung bakit lumuwas sila ng Maynila. Ano kaya ang pinagdaanan ni Dudong sa probinsiyang kaniyang pinanggalingan?