Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Pwede Na Ba Kong Mag-alaga ng Kuting?

Pwede Na Ba Kong Mag-alaga ng Kuting?

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Genaro Gojo Cruz  Illustration by: Gero G. Angeles

Isang kuting ang natagpuan ni Ningning sa kanilang hardin. Ngunit bago niya ito tuluyang kupkupin, nagtanong-tanong muna siya sa kaniyang pamilya. Puwede na kayang mag-alaga ng kuting si Ningning?