Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Kaya na Mag-isa ni Precious

Kaya na Mag-isa ni Precious

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Rommel A. Pamaos ; Illustrated by: Loewe Isabel F. Lalic

Samahan si Precious na matuto kung paano pumasok sa paaralan nang mag-isa. Alamin kung ano-ano ang mga tagubilin ng ina na kaniyang inalala. Kilalanin ang iba’t-ibang mga tao na kaniyang makakasalamuha sa mga pampublikong sasakyan at sa paglalakad sa lansangan. Makarating kaya si Precious sa paaralan sa tamang oras?