Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Bilangan sa Karagatan

Bilangan sa Karagatan

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Raissa Rivera Falgui   Illustration by: Jeca Martinez

Isang makulay na paglalakbay sa ilalim ng karagatan ang mararanasan sa pagbabasa ng librong ito. Siguradong ikasisiya ng mga bata ang aral na kanilang matutunan sa paglalakbay ng dalawang magkaibigan.