Free delivery within NCR, Cebu City, and Davao City. Flat shipping rates for all other areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. PAY VIA GCASH, PAYMAYA, PAYPAL, PERA PADALA, BANK DEPOSIT, FUND TRANSFER
Alpabeto sa Bayong

Alpabeto sa Bayong

Regular price ₱50.00 Sale

Written by: Genaro R. Gojo Cruz  Illustration by: Katherine Garcia-Flores

Isang magandang babasahin ang aklat na ito para sa mga batang gustong matutuhan ang alpabeto. Matutuklasan din ng mga mambabasa ang iba’t ibang mga bagay na laman ng bayong.