Jose Rizal: Liberalismo at ang Balintuna ng Kolonyalidad


Price:
₱395

Description

Author: Lisandro E. Claudio

Batid sa pandaigdigang kasaysayan ng liberalismo ang mariin nitong pagtutok sa kanluran--bagay na nagbunga ng pagsasantabi sa ambag ng mga liberal mula sa kolonya. Ginagalugad ng aklat na ito ang mga kaisipan ng propagandista at nobelistang si Jose Rizal upang ipakita ang isang panganoring liberal para sa mga nasa kolonya. Isa itong pambungad kay Rizal, sabay na pahayag ukol sa mga karapatan, sa kalyaan, at sa paniniil sa kontekstong kolonyal. Bagaman isa itong akdang pangkasaysayan, tugon din ito sa kasalukuyang ilibiral na pagdaluyong ng awtoritaryanismo at populismo.

You may also like

Recently viewed