Ang Tundo Man May Langit Din


Price:
₱230

Description

Author: Andres Cristobal Cruz 

Ang kabuuan ng nobela ay isang pagsasalaysay sa masalimuot na proseso ng edukasyon ni Victor. Nagkaroon siya ng sapat na pagkakataong isaprkatika ang mga teoryang natutuhan niya sa unibersidad. Sa harap ng marahas at makapangyarihang mga pwersa sa lipunan ay nanatili siyang matatag. Natutuhan niyang tawanan ang sariling pagkakamali at ang mga kahinaan ng iba. Edukado siya, isang intelektuwal, isang makabagong Ibarra na kailangan ng isang komuidad sa pagbabago.

You may also like

Recently viewed