Ang Lumang Simbahan / Barasoain


Price:
₱230

Description

Author: Florentino T. Collantes

Nakapaloob sa baligtarang nobelang Ang Lumang Simbahan at Barasoain ang matatalik na damdaming umuugat sa pag-ibig, pagmamalupit, inggit, at paghihimagsik. Dalawang paraan ng paglalahad ang ginamit: una, ang matulaing prosa na matatagpuan sa unang nobela; at ang ikalawa: ang tahas at tapat na pagsasalaysay sa ikalawang nobela. Sa mga kamay ni Florentino T. Collantes, naipamalas ang lalawigan ng Bulakan sa paningin ng mga dukha at maykaya; ang tunggalian ng mga angkan sa gawi ng magkasintahan; at ang paglutas sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagsasalikop ng lakas ng tao at ng basbas ng pinaniniwalaang Maykapal.

 

You may also like

Recently viewed