Ang Bayan sa Labas ng Maynila: The Nation Beyond Manila


Price:
₱460

Description

Author: Rosario Cruz-Lucero

KASIYA-SIYANG basahin ang mga akdang pang-iskolar ni Rosario C. Lucero dahil aliw na aliw siya sa pagtuklas ng bagong kaalaman, lalo na yaong wala pang ibang nakakapansin. At dahil isa rin siyang malikhaing manunulat, naipapaliwanag niya ng buong linaw ang kaniyang natuklasan gaano man kalalim ito. Subalit hindi naman makaramdam ang mambabasa na binabraso siya na arukin ang kabuuang paliwanag, dahil lagit laging kaagapay ni Lucero ang Iskolar si Lucero ang Guro, na lugod na lugod sa pagsasalaysay sa prosesong kanyang dinaanan sa pananaliksik. Sa librong ito, maningning at masigasig ang paghahawang-landas sa larangan ng pangkulturang pananaliksik at ng Araling Filipino.

You may also like

Recently viewed