Price:
₱260

Description

Author: Domingo G. Landicho

Ang nobela ay naglalarawan ng buhay at pananaw ngayon sa bagwis ng pambansang pagsulong ng Pilipinas. Kasaysayan ito ng paglago ng kamalayan mula sa liblib ng kulturang nayon patungo sa nababanghay na ideyolohiya ng lungsod. Ang mga pangunahing karakter ng nobela sina Toryo, Oden, Oyo, Bining at Ligaya ay mga anak ng lupa na ang buhay ay sinaklawan ng naganap na pagbabago sa nayon at sa lungsod, magpapalitaw ng kani-kanilang tatag, magpapanday ng kanilang pananaw, maghahatid ng luha, pag-ibig, at pag-asa. Sa nobela, magkakambal ang realismo ng nayon at lungsod ang naikintal na maghahanay sa obrang ito bilang haligi ng kontemporaryong nobelang Pilipino.

You may also like

Recently viewed