Anak ng Kardenal


Price:
₱300

Description

Author: Domingo G. Landicho

Inihahayag ng halaw ni Gerardo R. Chanco ang eleganteng paggamit ng Tagalaog at halos lumikha ng panibagong tagpo mula sa tadyang ng orihinal na nobela ni Felix Guzzoni. Umiinog ang nobela sa katuhan ni Velia, ang anak ng pinakamakapngyarihang kardenal sa Roma. Si Velia ang maglalantad ng balighong pamumuhay ng ilang tiwaling alagad ng simbahang Katolika, ang magsasapuso ng pighating dulot ng pagkawalay sa iniibig na kasintahan, kadugo, at kaibigan; ang sagisag ng mamamayang naipit sa pagitan ng mga puwersang pangkultura't pampolitika; ang simula't wakas sa siklo ng pagniniig, paghihiwalay, paghahanap, at muling pagtatagpo ng mga tauhang nagnanais ng katarungan, kalinga, at kaliwanagan sa lipunang batbat ng agam-agam at rebelyon.

You may also like

Recently viewed