Alay sa Paglikha ng Bukang-Liwayway


Price:
₱405

Description

Author: Epifanio San Juan Jr.

Naglalandas sa apat na dekada ng maalab na pagtula ni E. San Juan, Jr. ang Alay sa Paglikha ng Bukang-Liwayway. Mahihiwatigan sa pananagisag, pananalinghaga, at pamamarirala ang silakbo at gaspang ng modernismong tulang Filipino mulang dekada 1950 hanggang 1970, at pagkaraan , ng talas ng panunuring panlipunan mulang dekada 1980 hanggang 1990. Pinagsanib ng makata ang sopistikadong kaalaman sa kapwa sining ng Kanluraning modernista at ng postmodernista, gayundin ang mga kalakarang sosyalista at kaliwang avant-garde, nang may sensibilidad na pampolitika na nakaayon sa pambansa-demokratikong kilusan at iba pang pkikibaka ng Ikatlong Daigdig. Sumasalamin ang mga tula sa ibat ibang panahon ng estetiko at pampolitikang pakikisangkot ng makata sa mga panlipunang kilusan at matatalisik na debate sa Filipinas at sa Estados Unidos na kaniyang hinihimpilan sa kasalukuyan.

You may also like

Recently viewed